Aktivity

– divadelní představení a kulturní akce,

– vycházky do přírody s opékáním, hledání pokladu,

– slavnosti: Dušičky, Halloween, Mikulášská nadílka, vánoční posezení pro rodiče s ukázkami výchovné práce, Masopust, Karneval, Březen – měsíc knihy, příprava na velikonoční svátky, čarodějnice, Den matek, oslava MDD, Zahradní slavnosti,

– vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost – „Vítání občánků“, „Vystupování pro seniory“ apod.,

– školní výlety

– předplavecká výchova (bazén v Hlinsku), účast ve Sportovních hrách Pardubického kraje

– bruslení a lyžování pro zájemce

– poznávací vycházky (návštěva knihovny, požární stanice, pošty, nádraží, radnice apod.)

– návštěva výstav

– pořádání Výstavy dětských výtvarných prací – bazén Hlinsko, Domov seniorů, MFC Hlinsko

– sezónní sportovní akce – sáňkování, závody na kole

– účast ve výtvarných soutěžích

– práce s tablety

– Návštěva základních škol

– Den otevřených dveří v MŠ

– Zmrzlina v cukrárně

– Focení dětí

– Rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na školáky