Přijímání dětí

Vážení rodiče,
všechny děti, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy dne 5.5. 2022 na příští školní rok, byly přijaty.
Informační schůzka pro rodiče nových děti se bude konat ve středu 15.6. 2022 v 15,00 hodin ve třídě Kašpárek.
Ludmila Vlčková
ředitelka MŠ Budovatelů


Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT metodické doporučení k jejich organizaci. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).

Město Hlinsko společně s řediteli MŠ vyhlásí konkrétní termín zápisu, který poté na stránkách MŠ uveřejníme.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Kritéria přijetí do MŠ ke stažení v sekci DOKUMENTY.