Stravné


Stravné se platí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet MŠ, vedený u KB, č.ú. 78–8130420237/0100 koncem měsíce na příští měsíc (v srpnu na září). Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně – v červenci za celý školní rok.

Rodiče nahlásí do MŠ číslo svého účtu, informace podá vedoucí stravování pí. Břízová – tel. 469 315 814.

Variabilní symbol – kód, který Vám dá paní vedoucí ŠJ

Konstantní symbol – 0379

Stravné při celodenním stravování činí od 1.9.2023 Kč 900,- měsíčně.

Při stravování bez odpolední svačiny je výše stravného 750,- Kč měsíčně.