Stravné


Stravné se platí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet MŠ, vedený u KB, č.ú. 78–8130420237/0100 koncem měsíce na příští měsíc (v srpnu na září). Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně – v červenci za celý školní rok.

Rodiče nahlásí do MŠ číslo svého účtu, informace podá vedoucí stravování pí. Břízová – tel. 469 315 814.

Variabilní symbol – kód, který Vám dá paní vedoucí ŠJ

Konstantní symbol – 0379

Stravné při celodenním stravování činí od 1.9.2022 Kč 850,- měsíčně.

Při stravování bez odpolední svačiny je výše stravného 700,- Kč měsíčně.

Pro děti s odkladem školní docházky 900,- Kč měsíčně.