REŽIM DNE

Provoz mateřské školy je stanoven od 6,30 do 16,30 hodin.

Provoz na jednotlivých třídách:

TřídaProvoz začínáProvoz končí
1.KAŠPÁREKv 7.00 hod.v 15.00 hod.
2.PEJSEK A KOČIČKA v 6.30 hod. v 15.00 hod.
3.SLUNÍČKO v 6.30 hod. v 15.30 hod.
4.SOVIČKY v 7.00 hod. v 16.00 hod.
5.KAMARÁDI v 7.00 hod. v 16.30 hod.
6.PASTELKY v 6.30 hod. v 15.30 hod

Scházení

Děti se od 6.30 schází ve třídě Pejsek a kočička v 1. patře, ve třídě Sluníčko ve 2. patře staré budovy a na přístavbě se od 6.30 schází v horní třídě Pastelky.

Rozcházení

Děti z 1. třídy se od 15.00 hod. rozchází ze 3. třídy Sluníčko.

Děti z 2. třídy se od 15.00 hod. rozchází ze 4. třídy Sovičky.

Od 15.30 hod. je na staré budově provoz ve 4. tř. Sovičky.

Od 16.00 hod. přechází na dolní přístavbu do 5. tř. Kamarádi, kde je provoz do 16.30 hod.

Denní program

6,30 – 8,00 scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, záměrná didaktická činnost – skupinová,

individuální – dle vzdělávací nabídky

8,00 – 8,20 hygiena, ranní pozdrav, jaký je den, počasí, počítání dětí, logo chvilka, ranní cvičení

8,20 – 8,50 svačina

8,50 – 9,35 didakticky zacílená činnost: pohybové, jazykové, komunikativní, poznávací činnosti,

Estetika, výtvarné a hudebně – pohybové činnosti, literárně dramatické činnosti,

smyslové hry, zdravotní cviky, relaxace, grafické listy

9,10 – 11,35 pobyt venku, hygiena (dle jednotlivých tříd)

11,10 – 11,55 oběd (dle jednotlivých tříd)

11,50 – 12,00 hygiena, odpočinek

12,00 – 13.35 odpočinek na lůžku, klidové činnosti

13,35 – 14,00 hygiena, svačina

14,00 – 16,30 odpolední zájmové i záměrné činnosti, spontánní aktivity i didakticky řízené činnosti

Celý denní režim je pružně přizpůsobován individuálním potřebám a zvláštnostem dětí i jejich aktuální potřebě. Děti mají čas si pohrát, rozvinout hru, dokončit ji i případně v ní pokračovat později. Jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, k organizování činností, k hravému tvoření tak, aby pracovaly svým tempem.

Spontánní hry

uplatňované především při příchodu do MŠ a v odpoledních hodinách, vyplývající z přirozených sklonů nebo popudů, dobrovolné nenucené činnosti

Řízené činnosti a aktivity

zaměřené na získávání poznatků z okolního světa, rozvoj řeči, hudební, výtvarné, pracovní a další tvořivé činnosti, matematickou i čtenářskou pregramotnost, pohybové aktivity apod. – probíhají v průběhu dopoledne ve třídě či na zahradě, nebo v okolní přírodě.

Pobyt venku

poznávací vycházky, hry na školní zahradě, nebo na hřištích v okolí MŠ

Odpočinek

spánek dle potřeb dětí

Pracovní, výtvarné činnosti, hudební i jazykové chvilky probíhají také odpoledne dle zájmu dětí a s přihlédnutím ke stanoveným cílům a tématům. Dítě si může činnost vybrat dle předložené nabídky. Během dne kdykoli si mohou děti načepovat čaj, nebo vodu, doba jídla je stanovena pro jednotlivé třídy ve vnitřním řádu ŠJ.