zápis 2022

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 9.00 do 16.00 hod. ve třídě Kašpárek (vchod od VESNY).

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém bydlišti (občanský průkaz, pas);
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře,

Těšíme se na Vás.

Ludmila Vlčková a kolektiv MŠ