zápis 2024

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2024 od 9.00 hod. do 16.00 hod. ve třídě Pejsek a kočička (vchod od VESNY). Den otevřených dveří proběhne ve středu 10.dubna 2024 v čase 9.00 -11.00 hod. a 14.30-15.30 hod.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte,
  • platný doklad o svém trvalém bydlišti (občanský průkaz, pas),
  • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře,
  • vyplněnou přihlášku ke stravování,
  • případně doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Těšíme se na Vás.

Ludmila Vlčková, ředitelka a kolektiv MŠ

PŘIHLÁŠKA – ke stažení níže, či v sekci DOKUMENTY, nebo k vyzvednutí v MŠ

PŘIHLÁŠKA MŠ BUDOVATELŮ