zápis 2024

INFORMAČNÍ SCHŮZKA s rodiči nových dětí proběhne v úterý 25.6. 2024 od 15.00 hod. ve třídě Kašpárek (vstup od VESNY)

L. Vlčková

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2024 od 9.00 hod. do 16.00 hod. ve třídě Pejsek a kočička (vchod od VESNY). Den otevřených dveří proběhne ve středu 10.dubna 2024 v čase 9.00 -11.00 hod. a 14.30-15.30 hod.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte,
  • platný doklad o svém trvalém bydlišti (občanský průkaz, pas),
  • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře,
  • vyplněnou přihlášku ke stravování,
  • případně doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Těšíme se na Vás.

Ludmila Vlčková, ředitelka a kolektiv MŠ

PŘIHLÁŠKA – ke stažení níže, či v sekci DOKUMENTY, nebo k vyzvednutí v MŠ

PŘIHLÁŠKA MŠ BUDOVATELŮ