zápis 2022

Vážení rodiče,

všechny děti, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy dne 5.5. 2022 na příští školní rok, byly PŘIJATY.

Informační schůzka pro rodiče nových děti se bude konat ve středu 15.6. 2022 v 15,00 hodin ve třídě Kašpárek. Ludmila Vlčková

ředitelka MŠ Budovatelů

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 9.00 do 16.00 hod. ve třídě Kašpárek (vchod od VESNY).

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém bydlišti (občanský průkaz, pas);
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře,

Těšíme se na Vás.

Ludmila Vlčková a kolektiv MŠ