Kontakt

Adresa: Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229

Budovatelů 1229

539 01 Hlinsko

IČO: 709 71 251

Bankovní spojení: KB, číslo účtu 78-8130420237/0100

ID datové schránky: tcckrcc

Ludmila Vlčková (ředitelka MŠ)

Kateřina Břízová (vedoucí školní jídelny)

Kontakty na jednotlivé třídy sdělí rodičům třídní učitelky na začátku školního roku

Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v MŠ

Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v MŠ a jejich zpětné nahlašování, provádějte v ten den ráno od 6.30 do 7.45 hodin telefonicky na číslo dané třídy, popř. u vedoucí školní jídelny v čase od 7.00 do 7.45 hod.

Při návratu do MŠ po nemoci je třeba znovu přihlásit stravování do 7.45 hod. téhož dne (příchod do MŠ nebo tel. kontakt do 7.45 hod.).