Projekty:


DIGITALIZUJEME ŠKOLU


OP JAK ŠABLONY I


MŠ Budovatelů Hlinsko – HERNÍ PRVKY

Mateřská škola získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu EU na herní prvky na vybavení zahrady MŠ v celkové hodnotě 232.799,– Kč. Jedná se o šplhací sestavu s dopadovou plochou,  houpačku „Hnízdo“, zahradní herní prvek „Pexeso“ a interaktivní panel pro nácvik motoriky.  


ŠABLONY III.

Cílem projektu je podpora mateřské školy prostřednictvím spolupráce s odborníky z praxe a personálního posílení o školního asistenta.

ŠABLONY II.

Cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměstnání školního asistenta, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu, a komunitní setkání, a také využití ICT ve vzdělávání (práce dětí s tablety).

ŠABLONY I.

V rámci projektu byly zvoleny tyto aktivity:

· školní asistent

· vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, práce pedagoga s dvouletými dětmi

· setkávání s rodiči

Cílem projektu je podpora dětí ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím zaměstnání školního asistenta, vzdělávání pedagogů a navázání spolupráce s rodiči.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Podpora Mateřské školy, Hlinsko, Budovatelů 1229 formou projektu zjednodušeného vykazování

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001938

Výše podpory od EU: 479 432 Kč

Termín realizace: 15. 9.2016 – 14. 9. 2018